“Periferik damar cerrahisi” arter, ven ve lenf sistemi hastalıkları ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Son yıllarda teknolojideki gelişmeler ve minimal invaziv işlemlerin artışına paralel olarak ortaya çıkan endovasküler girişimler de periferik damar cerrahisinin önemli bir parçası haline gelmiştir.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ na bağlı olarak Periferik Damar Cerrahi Bilim Dalımız, 16 Şubat 2012 tarihinde kurulmuştur. Akademik kadrosu Prof. Dr. Erdal ANADOL (başkan), Prof. Dr. İskender ALAÇAYIR, Prof. Dr. Uğur BENGİSUN, Prof. Dr. Cüneyt KÖKSOY ve Prof. Dr. Hakan UNCU’ dan oluşan bilim dalımız, bu tarihten itibaren poliklinik ve klinik faaliyetlerine başlamıştır.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği kurulduğu 1945 yılından bu yana damar cerrahisi alanında her zaman öncülük yapmıştır. Prof. Dr. Osman AKATA’ nın anabilim dalı başkanlığı döneminde, 1988 yılında temel noninvaziv damar laboratuarı kurulmuştur.
Prof. Dr. İbrahim CEYLAN’ ın anabilim dalı başkanlığı döneminde, anabilim dalımız üniter çalışmaya başlamış ve 1992 yılında vasküler cerrahi ünitesi kurulmuştur.
Rahmetli hocamız Prof. Dr. Ahmet YAYCIOĞLU’ nun adını verdiğimiz modern noninvaziv damar laboratuarı 2004 yılında açılmıştır.
Prof. Dr. Altan TÜZÜNER’ in anabilim dalı başkanlığı döneminde, 2005 yılından itibaren C-kollu anjiografi cihazı ile ameliyathane şartlarında endovasküler girişimler yapılmaya başlanmıştır.
Prof. Dr. Sadık ERSÖZ’ ün anabilim dalı başkanlığı döneminde 2008 yılında “periferik damar cerrahisi bilim dalı” kurulması için kürsü kurulu kararı alınmıştır.
Prof. Dr. Semih BASKAN’ ın anabilim dalı başkanlığı döneminde kurulan bilim dalımızda endovasküler girişimler halen girişimsel anjiografi ünitesi ile yoğun bir ortak çalışma halinde uygulanmaktadır.
Periferik damar cerrahi bilim dalımız halen İbni Sina Hastanesinde 18 yataklı bir blokda yerleşmiş olup yılda ortalama 400 arteryel, venöz, endovasküler ameliyat/girişim yapılmaktadır.
Mezenterik damar hastalıkları, periferik tıkayıcı damar hastalıkları, anevrizmalar, kronik venöz hastalıklar, akut venöz tromboz, lenfödem, vasküler malformasyonlar ve yaralanmalar konusundaki mezuniyet öncesi ve sonrası teorik ve pratik dersler eğitim programımızda yer almaktadır.