Öğretim Üyeleri

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı / Periferik Damar Cerrahisi Bilim Dalı  Akademik Yerleşke K4.Blok
Tel: 0312 508 24 35  — 0312 508 28 42

Periferik Damar Cerrahisi Polikliniği
Tel:0312 508 22 37 – 0312 508 21 05
E-Posta: pdamarcerrahi@ankara.edu.tr